Australská společnost operující v oblasti finančních služeb a poradenství.

Cílem naší služby bylo vytvoření šablon pro platformu WordPress využívající speciálními animačními efekty potlačující přechody (transitions) mezi jednotlivými částmi internetové prezentace spolu s důrazem na zajištění kompatibility prohlížení jak v klasických, tak i mobilních zařízeních.

K tvorbě animačního frameworku bylo využito asynchronního volání JQuery a pro správu obsahu bylo využito maxima ze základních prostředků WordPress. Pro mezinárodní spolupráci bylo poprvé použito prostředí TFS v cloud a Azure services pro vývoj na platformě WordPress.

Služba je kompletně hostována u hostovacího partnera ve městě Perth, Austrálie.

 

Realizace: 2013

Zadavatel: Online Responsive Pty Ltd.
Design: Bain Media Ltd.
Tech. realizace: ICNET s.r.o., Online Responsive Pty Ltd.
Technologie: WordPress 3.7, JQuery, Javascript, PHP, CSS 3.0, HTML5, Azure, TFS,
Webmatrix


Česká firma zabývající se výrobou datakomunikačních  a telekomunikačních propojovacích kabelů.

Naše společnost přebrala instalaci MSCRM30, provedli jsme upgrade na MSCRM40.

Server i výpočetní centrála je v Německu a správa i rozšiřování systému probíhá vzdáleně.

Realizace: 2010

Zadavatel: Bel Stewart Net s.r.o.
Tech. realizace: ICNET s.r.o.


Česká společnost zabývající se obchodní a konzultační činností.

Tvorba internetového sídla společnosti.

 

Realiazace: 2011

Zadavatel: Born4all s.r.o.
Design: Born4all s.r.o.
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: Joomla


Česká firma zabývající se investičním poradenstvím, zprostředkováním financování a konzultačních činností.

Tvorba internetového sídla společnosti.

 

Realizace: 2011

Zadavatel: Born4Investment s.r.o.
Design: Born4Invetsment s.r.o.
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: Joomla


Centrum pro odlehčovací služby, vzdělávání a terapie.

Vytvoření a implementace šablony pro systém WordPress. Součástí realizace byly i konzultační práce, návrh designu a ostatních nefunkčních částí webu. Realizace byla zpracována jako podpora registrované sociální služby.

Realizace: 2015

Zadavatel: Centrum Seňorina
Design: ICNET s.r.o.
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: WordPress


Veřejná vysoká škola.

Tvorba Identity Managementu ( personální systém, studentský systém, konektor z trezoru identit pro AD, ..). Vytváření a udržování kompletní struktury.

 

Realizace: 2016 – 2017

Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: NETIQ, Identity Manager, Microsoft AD


Dodavatel EET terminálů.

Dodávka a správa ústředen 3CX pro callcentrum, podpora ústředny.

Realizace: 2016

Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: 3CX ústředny


Česká společnost poskytující služby v oboru informačních a komunikačních technologií.

Společnost implementovala MSCRM jako nový systém, data do něj přecházela z různých distribuovaných systémů. Cílem implementace, kterou jsme technologicky a analyticky se zákazníkem zjišťovali, bylo zvýšení informovanosti o probíhajících nabídkách a důsledná evidence práce techniků.

Realizace: 2010 – 2011

Zadavatel: G-DATA servis s.r.o.
Tech. realizace: ICNET s.r.o.


Systém GfK Octopus slouží jako technologie extranetu skupiny GfK a jejich zákazníků. Obsahem portálu jsou grafická ztvárnění datových analýz.

Naše společnost zajišťuje platformu pro tyto služby z pohledu tvorby interních aplikací, provozu hostingových služeb, grafických zpracování apod. Obsah a správa uživatelů je plně v rukou objednatele. Platforma je provozována a spravována pražskou pobočkou GfK Czech s.r.o.

Služba je hostována v prostředí ICNET s.r.o.

Realizace: 2005 – 2012

Zadavatel: GfK Czech s.r.o.
Design: The Mediapractise Ltd.
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: ASP.NET 3.5, Windows SharePoint Services 3.0, MS SQL Server 2005

GFK NOP LTD. – WORDCLOUD

Unikátní flashová aplikace vytvářející vizuální reprezentaci textových dat na základě xml specifikace získané z internetové služby (web service). Komplexní nastavitelnost všech parametrů a stylů skrze xml definici byla nezbytnostní, stejně tak jako dostatečně přidaná možnost exportu výsledné interpretace do obrázku a její uložení na lokální disk. Aplikace řeší kolize jednotlivých slovních hesel a skládá je do volného prostoru v závislosti na váze jednotlivého hesla.

Realizace: 2010 – 2012

Zadavatel: GfK NOP Ltd
Design: ICNET s.r.o.
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: Adobe Flash 10

GFK CZECH: ONLINE CLUB

Web oklub.cz slouží pro efektivní správu externích spolupracovníků. Tato aplikace poskytuje nepřihlášeným uživatelům komplexní možnost získat informace o členství v klubu a zapojení se do spolupráce s provozovatelem. Přihlášeným uživatelům pak umožní pracovat se správou klubu pouze na bázi webové komunikace.

Nedílnou součástí implementace jsou předem určené notifikace a workflow vázané na interní systém provozovatele. Interní systém je s externím propojen formou nativní replikace MS SQL serveru.

Administrační část webu umožňuje přímé zpracování a schvalování procesů a jejich editaci bez potřeb jiného než webového klienta.
Služba je hostována v prostředí ICNET s.r.o. Aplikace byla na přelomu 2010 – 2011 celkově aktualizována.

Realizace: 2005 – 2012

Zadavatel: GfK Czech s.r.o.
Design: ICNET s.r.o.
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: ASP.NET 3.5, MS SQL 2008

GFK CZECH: PANEL DOMÁCNOSTÍ

Web pro panel domácností má za cíl zjednodušit správu spolupracujících uživatelů, poskytnou jim personifikované údaje. Nezanedbatelnou součástí je získání potřebných statistických dat a jejich možnost editace pomocí jednoduchého formuláře generovaného dynamicky.

Administrační část webu umožňuje exporty a importy datových objektů, jejich primární verifikace a následné integrace do existujících datových struktur. Služba je hostovaná v prostředí ICNET s.r.o.

Uspěšný koncept byl pro svou jednoduchost zaveden taktéž u zadavatele ve slovenské a maďarské sesterské společnosti GfK Slovakia, GfK Hungária a GfK Romania.

Realizace: 2010 – 2014

Zadavatel: GfK Czech s.r.o.
GfK Slovakia s.r.o.
GfK Hungária Pickutató Intézet
GfK Romania
Design: GfK AG
Tech realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: ASP.NET 3.5, MS SQL 2008

GFK GLOBAL CUSTOM SERVICES KAM

Skupinový web pro managery klíčových zákazníků GfK (v současnosti nepoužívaný) je standardní WSS 3.0 – reference slouží jako prezentace technického ztvárnění grafických možností platform WSS 3.0.

Realizace: 2008

Zadavatel:  GfK Custom Research Ltd.
Design: GfK AG/ The Mediapractice Ltd.
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: ASP.NET 3.5, Microsoft SharePoint Services 3.0

GfK Insight

Web Insight je obdobou aplikačního rozhraní GfK Octopus. Toto rozhraní je více systemizované a určené pro rychlou tvorbu jednotlivých webových struktur. Naše společnost spolupracuje se zadavatelem na přípravě realizace technických částí, programování  aplikačních component a realizace grafických požadavků. Platforma je provozována v německé centrále GfK AG.

Realizace: 2010 – 2012

Zadavatel: Gfk Czech/ Gfk NOP Ltd.
Design: GfK AG
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie:  ASP.NET 3.5, Microsoft Office SharePoint Server 2007


Komplexní segmentace nakupujících na trhu s rychloobrátkovým zbožím.

Pro splečnost jsme vytvořili internetové sídlo s jednoduchým internetovým obchodem a sadou individuálních aplikací se sanostatným CMS.

Realizace: 2009 – 2012

Zadavatel: INCOMA GfK s.r.o.
Design: ICNET s.r.o. / INCOMA GfK s.r.o.
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: Asp.Net 2.0


Řešení pro správu obchodních případů.

Společnost IPEX a.s. provozuje intranet na technologii SharePoint Foundation 2010. V rámci úprav bylo realizováno rozšíření vlastností knihoven platformové technologie, byly migrovány existující obchodní data a byl zpracován prototyp komunikace obchodních dokumentů s interním provozním systémem zadavatele.

Realizace: 2010 – 2012

Zadavatel: IPEX a.s.
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie:  SharePoint Foundation 2010


Dodavatel telekomunikačních zařízení.

Společnost implementovala MSCRM jako nový systém, kdy došlo k výměně proprietárního řešení, které pokrývalo i CRM procesy. Kompletní data MSCRM byly vloženy ze systému. Cílem implementace, kterou jsme technologicky a analyticky se zákazníkem zajišťovali, bylo zvýšení transparentnosti obchodních procesů a snížení provozních rizik. Naše společnost zajišťuje i smluvní podporu po implementaci.

Realizace: 2013

Zadavatel: JABLOCOM s.r.o.
Tech. realizace: ICNET s.r.o.

JAMA

Jablotool – MySafety je nástrojem pro vzdálený přístup, kontrolu a konfiguraci kamerových zařízení společnosti Jablocom s.r.o. Naší úlohou byl návrh a realizace mobilní aplikace limitně kopírující vlastnosti internetové verze Jablotoolu. V současné době je aplikace vytvořena pro platformy Android 2.3.3+ a iOS 6.0+.

Realizace: 2013

Zadavatel: JABLOCOM s.r.o.
Design: ICNET s.r.o.
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: iOS, Android, WCF

JABLOCOM RAVEN

RAVEN je deskopový telefon, který je postaven na operačním systému android verze 4.2.2. Ve spolupráci se zadavatelem jsme vytvořili aplikační fragmenty použité pr správu kontaktů, zpracování zpráv SMS a MMS.  Zároveň jsme připravili konfigurační procesy, rozhraní pro zprávu inicializace nového zařízení a registrační proces do centrálního systému zadavatele.

Realizace: 2014

Zadavatel: Jablocom s.r.o.
Tech. realizace: ICNET s.r.o./ Jablocom s.r.o.
Technologie: Google Android 4.2.2.


Mediální skupina, patřící do nadnárodní Lagardère Group, je jedním z nejvýznamnějších hráčů na českém rozhlasovém trhu.

Pro tohoto zákazníka naše společnost připravila aplikační rozhraní, které dynamicky generuje soubory MS Excel 2007 a vyšší, které obsahují data obsažená ve zvolené entitě. Aplikace podporuje přímé generování souborového toku do prostředí klientské stanice. V této společnosti průběžně realizujeme další úpravy systému zaměřené především na optimalizaci obchodních a evidenčních procesů a integraci aplikace s platformou SharePoint Services 3.0.

Realizace: 2010

Zadavatel: Lagardére Active ČR
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: SharePoint Services 3.0.


Lékárenský velkoobchod.

Vyvinutí nového řešení klientského portálu, který prvotně slouží jako distribuční kanál lékáren. Zavedení základní potřebné funkcionality, vytvoření košíku, funkce igelitky, vytvoření systému varovných zpráv, vytvoření API pro možnost objednávání přes CRM, aj. Na začátku roku 2017 dochází k přípravě migrace posledních subjektů na nový systém, vytvoření funkce mimořádných rozvozů, apod.

Realizace: 2014 – dosud

Zadavatel: Phoenix Lékárenský velkoobchod a.s
Design: ICNET s.r.o.
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: MS SQL 2012, APS.NET MVC, C#


Česká akciová společnost vlastnící agentury zabývající se marketingovými a sociologickými výzkumy.

Pro společnost PPM Factum jsme realizovali instalaci platformy Microsoft SharePoint 2013 Enterprise jejíž cílem bylo poskytnou klientům plnohodnotný a zabezpečený přístup k výsledkům výzkumů realizovaných touto společnost.

Realizace: 2013

Zadavatel: PPM Factum
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: Microsoft SharePoint 2013 Enterprise


Dodavatel náhradních dílů pro stroje.

Tvorba kompletního eshopu na platformě nopCommerce.

Realizace: 2016 – dosud

Design: ICNET s.r.o.
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: nopCommerce


Podpora lidí se zdravotním postižením aktivním zapojením do společnosti a seberealizací.

Interní řešení pro správu darů a organizací a kontaktů je postavené na cloudové platformě MS SharePoint Online, které je součástí rodiny produktů MS Office 365. Řešení realizované prostřednictvím standardních instalačních komponent a postupů je plně podporováno v prostředí Online platformy a jeho součástí jsou vestavěné i aplikací definované uživatelské seznamy, správa dokumentů s rozšířenými metadaty a offline napojení na systém distribuce obchodních e-mailů.

Realizace: 2014

Zadavatel: Rytmus Benešov o.p.s.
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: Microsoft Office 365, Microsoft SharePoint Online


Pro skupinu GfK je vytvořena sada menších informačních webů např. pro ŠKODA AUTO CSS portál (pro vizualizaci výsledků sledování spokojenosti zákazníků). Web je určen pro specifickou skupinu uživatelů ze Škoda Auto. Při realizaci webu bylo využito integrace autentizačních a autorizačních mechanismů externího portálu koncového zákazníka a tento byl použit pro federační získání informací o externě přihlášených uživatelích. Portál postavený na technologii WSS nepoužívá žádné interně uložené informace o uživatelích a jejich zařazení do rolí.

Služba je hostovaná v prostředí ICNET s.r.o.

Realizace: 2009 – 2012

Zadavatel: GfK Czech s.r.o.
Design: Škoda Auto a.s.
Tech realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: ASP.NET 3.5, Microsoft SharePoint Services 3.0, MS SQL Server 2005


GGP CZECH REPUBLIC

Internetový portál českého zastoupení STIGA prezentující kompletní sortiment zboží a výrobků. Portál byl tvořen jako referenční pro technologii Microsoft .Net Framework 4.0, ze které využívá nové fukce pro SEO A SEM.

Realizace: 2011 – 2012

Zadavatel: GGP Czech Republic s.r.o.
Design: ICNET s.r.o./ GGP Sweden AB
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: ASP.NET 4.0, MS SQL 2008, LINQ

SHOP

Jednoduchá internetová aplikace umožňující přímý prodej zboží dealerům produktů Stiga, kde systém je přímo napojen do účetního interního systému Helios. Systém taktéž nabízí dealerům nahlédnutí do obrazové dokumentace k jednotlivým výrobkům, která je uživatelům distribuovaná za pomocí technologie SeaDragon.

Realizace: 2007

Zadavatel: GGP Czech Republic s.r.o.
Design: ICNET s.r.o./ GGP Sweden AB
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: ASP.NET 2.0, MS SQL 2005

HOKEJ

Web pro příznivce stolního Stiga hokeje, disponuje jednoduchým e-shopem a školičkou pro začínající hráče.

Realizace: 2010 – 2012

Zadavatel: V2 hokej s.r.o.
Design: ICNET s.r.o.
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: ASP.NET 2.0, MS SQL 2005


Společnost působící v ČR prostřednictvím dceřiné společnosti VORWERK CS k.s. a prodává zde vysavače a kuchyňské přístroje.

ŘÍZENÍ PRODEJE

Pro společnost VORWERK bylo vytvořeno externí rozhraní zjednodušující práci a řízení prodejců. Celý systém je napojen na existující datové struktury používané v interním prostředí zadavatele dlouhodobě. Při realizaci byl kladen důraz na minimální funkční zásah do provozního prostředí.
Realizovaná aplikace je „front-endem“ pro interní data. Při vývoji bylo využito prostředí .NET Framework a MS SQL server 2008 R2 včetně služeb MS SQL server reporting services. Určité informace o uživatelích jsou synchronizovány do externí aplikace pravidelně prostřednictvím služeb MS SQL serveru.

Realizace: 2010 – 2012

Zadavatel: Vorwerk CS k.s.
Design: ICNET s.r.o./ Vorwerk CS k.s.
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: ASP.NET 3.5, MS SQL 2008 R2, MS Reporting Services

DATOVÉ SYNCHRONIZACE

Implementace integračního procesu mezi interním systémem pro řízení prodejů a centrálním systémem, který zajišťuje sběr informací v centrálním datovém skladu. Tento proces byl realizován pomocí technologií SQL Server Integration Services a SSL.

Realizace: 2014

Zadavatel: Vorwerk CS k.s.
Tech. realizace: ICNET s.r.o.
Technologie: MS SQL 2008 R2, MS Integration Services

Michaela Hochmannová

Author Michaela Hochmannová

More posts by Michaela Hochmannová